STICHTING "KINDERHULP INDIA"

FINANCIËLE ADOPTIE

De hulpverlening vindt plaats op twee manieren:

1. financiële adoptie van kinderen
2. financieren van projecten. (naar projecten)

Adoptie

Het hoofddoel van de stichting is het financieel adopteren van kinderen zodat ze onderwijs kunnen volgen en waarbij ze zonodig minstens één (warme) maaltijd per dag krijgen. Vaak moet ook nog voor kleding, onderdak en schoolmaterialen gezorgd worden. Als de kinderen erg ver van school wonen worden ze opgenomen in een hostel (kostschool). Dit betreft dan vooral voor de jongste kinderen. Het onderwijs op de dorpsscholen is vaak erg slecht. Daarom krijgen de kinderen bijles in het hostel. Soms is er aan een hostel ook een eigen school verbonden. Bij het sponsoren van de kinderen word geen onderscheid gemaakt tussen de jongens en meisjes en ook niet tussen de verschillende godsdiensten die in die streek voorkomen. Er wordt vooral gelet op (het gebrek aan) welstand en grootte van het gezin.

Inmiddels worden er door ons al zo'n 97 kinderen financieel geholpen, maar nog veel meer kinderen wachten op hulp.

Als U een kind financieel wilt ondersteunen

dan zijn er drie mogelijkheden:
1. een naamsponsorschap; U krijgt dan:
    * de gegevens van Uw adoptiekind en de familie (voor zover bekend)
    * een foto van het kind
    * het adres van de verzorger of de instelling waar het kind verblijft.
2. een klassponsorschap
    * hierbij krijgt U slechts enkele gegevens en een foto van die schoolklas. 
3. een anoniem sponsorschap
    * hierbij krijgt U geen gegevens en geen foto van een kind.