STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief April 2010

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp India
Uden, April 2010

Geachte dames en heren,

De boekhouding over 2009 is in de maand maart door 2 personen gecontroleerd en in orde bevonden. Een beknopt verslag hiervan treft u hieronder aan. U bent van harte welkom om onze financiële administratie in te zien. In dat geval kunt u contact op nemen met de penningmeester voor een afspraak.

Afgelopen jaar heeft u weer ruimschoots bijgedragen aan de 7 meerjarige projecten die natuurlijk allemaal heel belangrijk zijn.
Eén van deze projecten is de kindercrèche in Jocolandi, een sloppenwijk aan de rand van de hoofdstad Bhubaneswar. We zijn op aanvraag van Zr. Marie Lourdes enkele jaren geleden met dit project gestart en het is erg succesvol.
Er worden kinderen opgevangen van 2,5 tot 4 of 5 jaar zodat de moeders met een gerust hart kunnen gaan werken en de kinderen die anders op die kleintjes moeten passen ook onderwijs kunnen volgen. Deze kinderen krijgen daar een goede opvoeding en daarnaast worden ze voorbereid om naar school te gaan. Afgelopen december ontvingen we een foto en een brief waarin de zuster met trots vermeldde dat veertien kinderen zijn toegelaten tot het basis onderwijs. Hieronder de foto van de gelukkige kinderen met een waterfles en trommeltje.Sponsoring
Op dit moment worden er op 7 locaties 117 kinderen gesponsord en zijn er nog 8 klas-sponsorschappen.

Projecten
In onze nieuwsbief van december j.l. hebben we vermeld dat in Rangamatia een meisjeshostel in aanbouw is. Om electriciteit op te wekken willen we graag zonnepanelen plaatsen en ook voor het nabij gelegen gemeenschapshuis. Ons voorstel om bij het gemeenschapshuis ook zonnepanelen te plaatsen voor de aanschaf van een koelkast kan helaas niet doorgaan. Dit vraagt een hoge capaciteit en is volgens Fr. John Mohandas de coödinator van het project niet aan te bevelen in dat dorp. Zonnepanelen voor licht en ventilatoren is geen probleem.

Financieel overzicht 2009
Ontvangsten   Uitgaven  
sponsorgeld € 12.165  sponsorgeld € 11.922 
bestemde giften 20.786  bestemde giften 16.164 
schenking van een dierbare sponsor 10.400  uit schenking, bouw meisjeskostschool,  
restitutiegelden 2008 4.506  in Rangamatia 32.530 
rente 2.337  kosten van:  
markten 25  porto, bank, drukwerk, kopieerwerk,  
uit vermogen 2008 voor projecten 11.044  K.v.K., enz. 647 
       
Totaal € 61.263  Totaal € 61.263 


Toelichting op de post bestemde giften:
Bij de bestemde giften gaat het om een aantal (kleine) projecten zoals:
- salaris onderwijzers in Balliguda (meerjarig project)
- kindercrèche in Jocolandi (meerjarig project)
- zelfhulpprojecten in Phulbani (meerjarig project)
- verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
- salaris dokter Raikia (meerjarig project)
- voor meisjes cursus huishoudkunde in Sikermaha (meerjarig)
- renovatie gemeenschapshuis in Barrackpore
- naaimachines voor 4 gezinnen in Phulbani en Balichowk

Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
ANBI