STICHTING "KINDERHULP INDIA"

DE STICHTING "KINDERHULP INDIA"

De DOELSTELLING van de stichting is het verlenen van hulp aan kansarme kinderen in India. Dit houdt onder meer in: onderwijs, voeding en vaak ook huisvesting en verzorging van de kinderen.

De kinderen zijn dan onder de hoede van de ouders, een tehuis, een internaat of een parochie. Het gaat hierbij  veelal om kinderen waarvan de ouders zo arm zijn, dat ze zelf niet de kosten van levensonderhoud en onderwijs kunnen opbrengen.

Het gaat in ieder geval altijd om kinderen die zonder onze hulp nooit onderwijs zouden kunnen volgen en vaak gedoemd zouden zijn, zich door bedelen in leven te houden. In veel gevallen wordt door het financieel ondersteunen van een kind, zelfs een mensenleven gered.

MEDEWERKERS

De bestuursleden en alle verdere medewerkers zijn vrijwilligers.
Ze krijgen geen enkele vergoeding voor welke werkzaamheden dan ook.
Al het ingezamelde geld komt dus volledig ten goede aan de kinderen of de projecten.