STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief December 2009

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp India

 

Geachte dames en heren, 

 Het einde van 2009 nadert en ontvangt u weer een beknopt verslag van onze activiteiten.

Het is goed even stil te staan bij het afgelopen jaar en iedereen hartelijk te bedanken voor de hulp en ondersteuning. Ondanks de economische crisis heeft u afgelopen jaar ruimhartig bijgedragen aan de verschillende projecten.

 Sponsoring

Er zijn jammer genoeg wel enkele afmeldingen geweest dit jaar,  maar op dit moment worden er op 7 locaties nog 115 kinderen gesponsord. Daarnaast zijn er nog 8 klas sponsorschappen.

Enkele sponsorkinderen uit het Kandhamal district in Orissa, zijn na alle gewelddadigheden van afgelopen jaar niet in hun dorp terug gekeerd. Veel families zijn naar een andere deelstaat vertrokken omdat hun huisjes vernield zijn of durven uit angst niet meer terug. De rust is nu enigszins teruggekeerd en is men met het herstel en de bouw van nieuwe huisjes begonnen.

Projecten

Hostel in Rangamatia(Calcutta)

In het dorp Rangamatia, gelegen in het Midnapore district van West-Bengalen, is een nieuw hostel (kostschool) in aanbouw dat gefinancierd wordt door de schenking die we in 2008 ontvangen hebben.

De kostschool is speciaal bestemd voor meisjes uit de afgelegen dorpjes zodat ook zij een kans krijgen onderwijs te kunnen volgen.

Omdat er in het dorp geen elektriciteit is willen we graag zonnepanelen plaatsen op dit gebouw in plaats van het gebruik van een generator. Zon is er elke dag in India en het gebruik daarvan is natuurlijk goedkoop en dragen we tegelijkertijd bij aan een beter milieu.

In 2007 is er met hulp van de Lionsclub Geldrop, LOGO ( de lopers groep) van Geldrop en Cordaid een  gemeenschapshuis gebouwd In Rangamatia. Ook op dit gemeenschapshuis zouden we graag zonnepanelen willen plaatsen. De gemeenschap heeft behoefte aan een koelkast om medicijnen te bewaren.

Er zijn enkele zusters aanwezig die zorg dragen voor de kinderen in het dorp, die in het centrum bijles krijgen en hun huiswerk maken. Deze zusters zouden dan ook een gezondheidspost kunnen openen.

De begroting voor dit project hebben we nog niet ontvangen, maar uw bijdrage hieraan is natuurlijk van harte welkom.

Een foto van de opening van dit gemeenschapshuis vindt u hieronder. U ziet enkele kinderen een traditionele Indiase dans uitvoeren in de prachtige nieuwe ruimte. Belangstelling van de andere kinderen is er genoeg.

 

Sponsor Bingo Loterij

Enkele jaren geleden hebben er meer dan 50 mensen voor onze Stichting meegespeeld met de loterij.
Van elk lot dat verkocht werd kregen we de helft van de opbrengst. De voorwaarde was wel dat er 50 mensen bleven meespelen om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Maar na enkele jaren lukte dat niet meer en hebben we de overeenkomst stop gezet.

Eind vorig jaar ontvingen we een brief van de Sponsor Bingo Loterij met het bericht dat we nog geld te goed hadden. De voorwaarde die destijds van kracht was gold niet meer sinds enkele jaren. Omdat we nog recht hadden op een bedrag met terugwerkende kracht moest er wel een nieuwe overeenkomst getekend worden. Dat hebben we natuurlijk meteen gedaan en we mochten het geld ontvangen van de mensen die nog steeds bij de Sponsor Bingo Loterij waren gebleven.

Mocht u toevallig met deze loterij meespelen of ook willen meespelen en Stichting “Kinderhulp India als goede doel willen ondersteunen, dan kunt u de Sponsor Bingo Loterij laten weten dat u met uw bestaande of nieuw (lotnummer…..) wilt meespelen voor onze Stichting.

Eén lot is € 8,50 per maand en wij ontvangen dan elke maand de helft daarvan n.l. € 4.25

Tot slot willen wij iedereen nogmaals hartelijk danken voor de belangstelling voor ons werk uw steun en giften voor de kansarmen in India.

We wensen U prettige feestdagen

en een

gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2010

 

                                                                               Bestuur Stichting "Kinderhulp India"