STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief December 2010

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp India
Uden, December 2010

Geachte dames en heren,

Het einde van 2010 nadert snel en u ontvangt weer een kort verslag van onze activiteiten. Voor uw ondersteuning bij ons werk voor de kansarmen in het afgelopen jaar, willen we iedereen heel hartelijk bedanken.

Er zijn jammer genoeg sinds april dit jaar ook weer enkele afmeldingen geweest. Er hebben zich ook geen nieuwe sponsors aangemeld die deze kinderen zouden kunnen overnemen. De Stichting zelf heeft nu de kinderen die nog niet klaar waren met hun studie zolang overgenomen zodat ze verder kunnen leren.
Op dit moment worden er op 8 locaties nog 112 kinderen gesponsord.
Daarnaast zijn er nog 8 klas-sponsorschappen. Ook wij merken het effect van de economische crisis.

Projecten
Hostel in Rangamatia – Midnapore – West Bengalen
Het hostel (kostschool) voor meisjes in Rangamatia is dit jaar gereedgekomen. We wachten nog op de gegevens over het plaatsen van zonnepanelen bij het hostel. Door zware moessonregens hebben ze het werk moeten uitstellen, maar we hebben nu bericht gehad dat er aan gewerkt wordt. Dit geldt ook voor de aanleg en het plaatsen van een waterpomp met watertank in het dorp Geonkhali, gelegen in het Midnapore district. De financiële middelen hiervoor komen van Stichting “Trap In – Uden” die jaarlijks een fietstocht verzorgt op Tweede Pinksterdag.

Ondersteuning vrouwen (Orissa)
In Sikermaha een dorp veraf gelegen in de deelstaat Orissa zijn zusters sinds enkele jaren gestart met een huishoudcursus voor meisjes die nooit een kans hebben gehad onderwijs te volgen.
Vanwege de grote afstanden verblijven ze 10 maanden bij de zusters. Naast een opleiding in naai-en borduurlessen krijgen ze ook nog onderwijs in lezen en schrijven. Na het behalen van het diploma willen de zusters de leerlingen graag een naaimachine geven, zodat ze ook thuis kunnen werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Uit extra giften hebben we daarvoor al enkele naaimachines kunnen schenken. Hieronder een foto van de leerlingen.


Ondersteuning vrouwen (Orissa)vervolg
Door de gewelddadigheden van de afgelopen 2 jaar in het Kandhamal district, is het naaiatelier voor meisjes in Phulbani moeten verhuizen. Gelukkig hebben ze alle machines op tijd uit het gebouw weg kunnen halen.
De coördinator van het project Mevr. Rashmi Nayak is destijds naar de hoofdstad Bhubaneswar gevlucht en durft niet meer terug te keren. Ze heeft nu een ruimte gehuurd in een wijk aan de rand van Bhubaneswar waar ook veel armoede heerst. De bewoners van het Sint Jan Zorgcentrum uit Uden ondersteunen dit project al vele jaren.

Sponsor Bingo Loterij
Graag willen we de sponsors bedanken die voor Stichting “Kinderhulp India” meespelen in de loterij. Omdat de Sponsor Bingo Loterij ons geen naam en adres doorgeeft van degene die meespelen, willen we u vragen, als u geen bezwaar hebt, dit aan ons te melden. We kunnen u dan laten weten waarvoor het geld besteed wordt. Meespelen voor onze Stichting is natuurlijk nog altijd mogelijk.

Nogmaals willen wij iedereen hartelijk bedanken voor uw belangstelling, uw steun en uw giften voor ons gezamenlijk werk voor de kansarmen in India.

 

Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
ANBI