STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief December 2011

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp India
Uden, December 2011

Geachte dames en heren,

Het jaar 2011 zit er weer bijna op. De feestdagen staan weer voor de deur en we zijn allemaal druk om er een warm en feestelijk gebeuren van te maken. Namens de kinderen en vele anderen personen die het geluk hadden te mogen delen in uw vrijgevigheid in het afgelopen jaar, heel hartelijk dank. Ondanks de crisistijd mogen we heel tevreden zijn met uw inzet en ondersteuning bij ons gezamenlijke werk.

Sponsoring
Er zijn jammer genoeg sinds juni weer enkele afmeldingen geweest. Maar het goede nieuws is, dat we ook twee nieuwe donateurs hebben kunnen verwelkomen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Op dit moment worden er op 7 locaties nog 109 kinderen gesponsord. Daarnaast zijn er nog 8 klas-sponsorschappen.

Projecten
Geonkhali - Midnapore district - West Bengalen
Voor een gemeenschapshuis in Geonkhali is met de aanschaf van een generator om water op te pompen, een opslagtank en de aanleg van waterleiding, schoon en veilig drinkwater ter beschikking gekomen. Op onderstaande foto ziet u hoe dankbaar en blij ze zijn.

 


Chandua - Midnapore district - West Bengalen
In Chandua is er voor de zusters een verdieping gebouwd op het bestaande hostel (kostschool) waar meer dan 100 meisjes verblijven. De zusters die de zorg dragen voor deze meisjes waren gehuisvest in een lemen hut, waar slangen en ander ongedierte binnenkwamen.


Mogelijk gemaakt uit schenking van 2010-2011


Giften
Hiervan hebben we vier meisjes een naaimachine kunnen schenken. Het zijn meisjes die de school niet afgemaakt hebben omdat ze niet zo goed kunnen leren. Ze mogen dan een naaicursus volgen en kunnen dan thuis voor een extra inkomen zorgen.

Loterij
De sponsorbingo loterij heeft een nieuwe naam gekregen n.l. "VriendenLoterij". Degenen die voor ons meespelen zijn natuurlijk al door de loterij zelf op de hoogte gebracht. Het bedrag om mee te spelen is verhoogt naar € 9.60 per maand. Van dit bedrag krijgt onze Stichting de helft. Meespelen voor onze Stichting is natuurlijk nog altijd mogelijk. Via de banner op onze website kunt u aangeven met hoeveel loten u wilt deelnemen.


Heel hartelijk dank voor uw belangstelling, uw steun en uw giften voor hen die het zo nodig hebben.

We wensen U prettige feestdagen

en een

gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2012


Bestuur Stichting "Kinderhulp India"


Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
ANBI