STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief December 2012

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp IndiaUden, December 2012

Geachte dames en heren,

Het einde van 2012 nadert alweer en willen we u weer hartelijk danken voor uw medeleven met de mensen in India, speciaal de kinderen.

Sponsoring
Jammer genoeg zijn er veel afmeldingen geweest dit jaar, maar we hopen dat dit van tijdelijke aard is. Op dit moment worden er op 7 locaties 94 kinderen gesponsord en zijn er nog 8 klas-sponsorschappen.

Projecten
Dohora – Midnapore district - West Bengalen
Voor de mensen in Dohora en omgeving is er dit jaar een grote wens in vervulling gegaan. We hebben daar een gemeenschapshuis gebouwd met binnengekomen giften. Al vele jaren was het een grote wens een onderkomen te hebben om allerlei activiteiten te organiseren en in het weekend een kerkdienst te. houden. Ook kunnen de kinderen daar nu hun huiswerk maken en krijgen ze bijles, omdat het onderwijs op de regeringsschool vaak te wensen overlaat.

Daarnaast is er een waterpomp geplaatst, gefinancierd met een gift t.g.v. een 80ste verjaardag.

Gemeenschapshuis Waterpomp


Salboni Midnapore district -West Bengalen
In Salboni is op het bestaande hostel, destijds gefinancierd door het 2College in Oisterwijk samen Wilde Ganzen, nu recent een verdieping gebouwd. Door de zware moessonregens komt de begane grond onder water te staan en moesten ruim 100 jongens die er verblijven op het dak een onderkomen zoeken.
Met het overgebleven schenkingsgeld is het grootste gedeelte gefinancierd en heeft het bisdom zelf de rest bijgedragen. Foto’s zijn nog onderweg.

Barapalli –Nayagarh district – Orissa
Fr. Mathew Puthyadam bij velen van u bekend als de parochiepriester uit Phulbani - Orissa, vanwege de sponsorkinderen, ondersteuning van het straatkinderen, naaiatelier en studenten project, is overgeplaatst naar een nieuwe parochie in Barapalli ver van Phulbani vandaan. Door uw hulp hebben vele kinderen onderwijs kunnen volgen en studenten na een vervolgopleiding werk kunnen vinden.
Voor hem een zware taak omdat hij daar helemaal opnieuw moet beginnen. Hij hoopt natuurlijk dat wij hem daarbij kunnen helpen en heeft ons enkele foto’s gestuurd van de omstandigheden die hij aantrof tijdens zijn bezoek aan een van de dorpjes in zijn parochie. Tijdens de moessonregens houden ze het niet droog in de hutten.

Fr. Mathew in de stoel  Fr. Mathew is nu bezig met het inventariseren van de belangrijkste hulp die nodig is. De kinderen onderwijs te laten volgen heeft zijn prioriteit en daarom wil hij graag een programma opzetten om de kinderen samen huiswerk te laten maken omdat het thuis vaak niet mogelijke is. Verder wil hij dan de kinderen s‘morgens bijles laten geven.

Omdat wij al heel blij zijn met uw ondersteuning voor de kansarmen in India, willen we u toch om een gunst vragen. Zou het voor u mogelijk zijn, in uw familie of vriendenkring iemand te kunnen vinden die ook ons werk wil ondersteunen? Zoals u weet komt het geld geheel ten goede aan het kind of project. Nogmaals hartelijk dank.

We wensen U prettige feestdagen
en een
gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2013Bestuur Stichting Kinderhulp India


Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.