STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
                      
van de Stichting Kinderhulp India
                                                                                                                 december 2014
Geachte dames en heren,

 Bestuur
Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:
Ton Touw                        Secretaris / Waarnemend Voorzitter
Margret van Breemaat      Penningmeester
Greet Peeters                    Sponsorschappen / 2e Penningmeester
Antoon van Duren           Algemeen
Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.

Hoewel het Bestuur goed werkt, is er nog behoefte aan een 5e bestuurslid. Over eventuele taken kan worden overlegd. Het voornaamste is mee denken en overleggen, zoals over de bestedingen van sponsorgelden. Volgens de Statuten moet dat eigenlijk met 5 personen.

 Projecten
Onderwijsproject Fr Mathew in Balangi Bandha
De bouw van een onderkomen, compleet met sanitair, voor een aantal studenten van verder weg, die een vak- of vervolgopleiding doen, is klaar. De sponsors voor dit project worden nogmaals hartelijk bedankt. Om een indruk te geven komt hier de plattegrond.


St Paul Church Hostel at Kamarchowki
De bouw van een 2e verdieping is op een haar na gevild. De vloer moet worden afgewerkt en er moet nog worden geschilderd.

Naai centrum in Balichawk
Een naaicentrum in Rangamatia kon helaas niet doorgaan.
Op het ogenblik wordt een opleidingscentrum opgestart bij de zusters in Balichawk. Hiervoor worden allereerst de sponsorgelden voor Rangamatia gebruikt. Voor de voortzetting, zoals salaris van een lerares, zijn al meer gelden  toegezegd.

Solar Lighting System in Salboni
Om de leerlingen ook nog ’s avonds te kunnen laten werken en studeren is verlichting aangevraagd, die gevoed wordt via zonnecellen. Het systeem is dit jaar geïnstalleerd.
Opmerking: Deze manier van verlichting is een goede optie voor afgelegen gebieden (of als er regelmatig stroomstoring is). Er is geen aansluiting nodig aan het elektriciteitsnet en geen brandstof voor generatoren.

Sponsoring

Per 31 december 2013 werden er op 7 locaties 90 kinderen gesponsord en waren er 7 klas-sponsorschappen.

De Stichting TRAP-IN in Uden organiseert ieder jaar een sponsor fietstocht, die veel aandacht trekt. De opbrengst moet worden besteed aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, die direct ten goede komen aan de lokale bevolking. Dit jaar was de Stichting Kinderhulp India één van de organisaties die een deel van de opbrengst mochten ontvangen. Hierbij nogmaals dank aan de organisatie en de (ook jonge) fietsers.

 Diploma gehaald
Maria Gaudi Gouda heeft de basis opleiding afgerond als verpleegkundige en vroedvrouw. Zij moet nu een jaar werken in de praktijk en wil daarna weer verder studeren.
Maria is haar sponsor-ouders erg dankbaar en heeft deze foto’s opgestuurd. (komt)IBAN
Zoals u wellicht bekend is, zijn de nummers van bankrekeningen veranderd naar IBAN nummers. In het bijzonder worden gebruikers van de POSTBANK / ING bank gevraagd om te checken of de omzetting voor automatisch overschrijvingen goed gegaan is.

  We wensen U prettige feestdagen
en een
gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2015

                                                                                     Bestuur Stichting “Kinderhulp India”