STICHTING "KINDERHULP INDIA"

 

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
           van de Stichting Kinderhulp India

December 2018

Geachte dames en heren,

Reis Ton Touw
Afgelopen november is Ton naar India gereisd. Hij heeft o.a. een bezoek gebracht aan Bhubaneswar, Calcutta en Thakurnagar.

Bhubaneswar
Hier ontmoette Ton (eindelijk) Fr Matthew. Het was een hartelijke ontmoeting Ton prees het werk van Fr Matthew en die bedankte weer voor de sponsoring van een aantal kinderen dat hierdoor het basisonderwijs af kan maken. Doordat op de regingsschool het geven van onderwijs wel eens te wensen overlaat, zijn er nogal wat kinderen die niet het benodigde diploma, nodig voor de Highschool, halen. Ze kunnen daardoor niet verder studeren en ook geen werk/baan vinden. 10 jongens en meisjes kregen, met extra bijlessen, een tweede kans voor het examen. 6 van de 10 studenten hebben alsnog hun diploma gehaald. Na dit succes zullen na het lopend schooljaar weer 12 studenten worden bijgespijkerd en de mogelijkheid krijgen om het diploma te halen. De extra benodigde steun werd toegezegd (rekenend op de hulp van sponsors). In Bhubaneswar waren de voorbereidingen aan de gang voor de WK Hochey waaraan ook Nederland deelneemt.

Calcutta
Tussen het bezoeken van de bezienswaardigheden van Calcutta, had Ton een ontmoeting met Fr Moloy. Deze is de contactpersoon van het Aartsbisdom Calcutta en onze Stichting. Aanvragen van projecten en betalingen lopen via hem.

 

Thakurnagar
Het bezoek aan Thakurnagar was het hoofddoel van de reis. Al bijna 2 jaar geleden ontvingen we het bericht dat een dierbare sponsor ons als enige erfgenaam benoemd had. Dit resulteerde in een aanzienlijke schenking. We kregen toen ook het verzoek om de bouw van een nieuwe school in Thakurnagar te sponsoren. Omdat er nog een aantal grote giften binnen kwamen, konden we die sponsoring toezeggen. Er ontstond echter grote vertraging, omdat de aankoop van de benodigde grond niet lukte. Dit resulteerde in een hoog banksaldo, omdat het geld gereserveerd bleef. Begin november kwam het bericht dat de grond eindelijk aangekocht was en dat de bouw kon beginnen.
Op 16 november reisde Aartsbisshop Thomas D’Souza met Fr Moloy en Ton al vroeg naar de bouwplaats om de eerste steen te leggen en de bouw daadwerkelijk te starten. Het was ongeveer 70 km, maar bijna 3 uur rijden, vanwege het drukke verkeer. De nieuwe school is een uitbreiding van een bestaande school. Deze bevat alleen de lagere klassen van het basisonderwijs. Na de bouw kan het hele basisonderwijs afgemaakt worden. De kinderen van de school verwelkomden het gezelschap met bloemen en gezang. De aartsbisscop hield een korte dienst en daarna werd de “FOUNDATION STONE” gezegend en ingemetseld. Aanwezig waren ook deplaatselijke priester, het hoofd van de school, het hoofd van de zustercongregatie en de aannemer. 

 

 

 

 

  

Het was een indrukwekkende plechtigheid.
Te zien was hoe directe hulp aan de kinderen in India werkt en om welke kinderen het gaat. Ton was erg onder de indruk en gelukkig dat hij hierbij aanwezig kon zijn.

 

Sponsoring
Per december 2018 worden er op 7 locaties 63 kinderen gesponsord en zijn er 10 klassen- sponsorschappen. We zoeken nog nieuwe sponsors. Dit kan gericht naar een kind of anoniem.

 

ANBI
Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen. Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836.

  

We wensen U prettige feestdagen

en een

gelukkig, voorspoedig en vredig nieuw jaar 2019

                                                                                     Bestuur Stichting “Kinderhulp India”