STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief Juli 2009

Vanwege omstandigheden zijn we wat later dan gepland met onze nieuwsbrief, waarin we zoals gewoonlijk het financieel verslag over het afgelopen jaar vermelden.
Allereerst willen wij graag iedereen hartelijk bedanken voor de hulp en ondersteuning van ons werk voor de kansarmen in India.
Hieronder treft u een beknopt financieel verslag over het jaar 2008 aan. De boekhouding is in de maand februari door 2 personen gecontroleerd en goedgekeurd.

Sponsoring
Op dit moment worden er op 9 locaties 124 kinderen gesponsord en zijn er nog 8 klassponsorschappen.

Projecten
Gemeenschapshuis in Bezda
In Bezda is het nieuw gemeenschapshuis (foto hieronder) gereed gekomen en gefinancierd uit een schenking zoals eerder werd vermeld in het financieel verslag van 2007. Het gebouw wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals voor het distribueren van medicijnen, het geven van bijles aan kinderen, bijeenkomsten voor vrouwen en mannen en het houden van culturele festiviteiten.

Kostschool voor meisjes
In Babuigeria is met het schenkingsgeld ook een kostschool voor meisjes gerealiseerd en een verblijf voor de zusters, die de zorg dragen voor de kinderen in de kostschool.

Studieruimte en eetzaal
Bovendien is er nog een studieruimte en een eetzaal gebouwd voor meisjes in het dorp Chandua. In De bestaande kostschool waar meer dan 100 meisjes verblijven was geen ruimte om huiswerk te maken en moesten de kinderen buiten eten.

Financieel overzicht 2008
Ontvangsten   Uitgaven  
sponsorgeld € 12.313 sponsorgeld € 12.207
bestemde giften 15.903 bestemde giften 16.375
schenking van een dierbare sponsor 39.400 uit schenking, bouw meisjeskostschool,  
    studieruimte en eetzaal 60.415
rente 1.291 kosten van:  
markten 97 porto, bank, drukwerk, kopieerwerk,  
uit vermogen 2007 voor projecten 20.553 K.v.K., enz. 560
    reservering overige:  
    voor meerjarige projecten 0
Totaal € 89.557 Totaal € 89.557


Toelichting op de post bestemde giften:
Bij de bestemde giften gaat het om een aantal (kleine) projecten zoals:
- salaris onderwijzers in Balliguda (meerjarig project)
- kindercrèche in Jocolandi (meerjarig project)
- zelfhulpprojecten in Phulbani (meerjarig project)
- verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
- salaris dokter Raikia (meerjarig project)
- voor meisjes cursus huishoudkunde in Sikermaha (meerjarig)
- bouw van toiletten bij een kostschool in Guma
- opzetten van een klein boerderijtje in Kamarchowki
- apparatuur voor fysiotherapie in Serampore
- naaimachine voor een gezin in Phulbani.
- gift voor medische hulp aan vluchtelingen in Raikia.

Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
ANBI

Bestuur Stichting Kinderhulp India.