STICHTING "KINDERHULP INDIA"

Nieuwsbrief Juli 2013

Aan  sponsorouders
  donateurs
  begunstigers
  belangstellenden
  van de Stichting Kinderhulp India
Uden, Juli 2013

Geachte dames en heren,

Bestuur
Ieneke Vermeer is na 12 jaar afgetreden als Voorzitter van het Bestuur van de Stichting. Wij bedanken haar voor de inspanningen die zij in al die jaren heeft verricht.
Ton Touw is toegetreden als Secretaris. Een korte introductie:


Ik woon in Nuenen, ben 69 jaar, getrouwd, 3 kinderen en 3 kleinkinderen, allen in de buurt.
Ik heb de meeste tijd gewerkt en veel gereisd voor Philips Licht, o.a. vliegveldverlichting als projecten in Afrika en Zuid Amerika. Ook het verre oosten is mij niet onbekend. Na mijn pensionering ben ik 8 jaar secretaris geweest van een grote seniorenbond (PVGE) in Nuenen. In 2009 heb ik een vakantiereis gemaakt naar Delhi en door Radjastan.
Binnen het bestuur blijft Greet penningmeester en onderhoudt de contacten over sponsoring.
Oproep
Het Bestuur bestaat op het moment uit Greet Peeters, Ton Touw en Antoon van Duren.
Volgens de statuten moeten er minstens 5 bestuursleden zijn. We zoeken dus nog minstens 2 bestuursleden, met niet al te zware taken. Er wordt 5 á 6 x per jaar vergaderd en daarin is het overleg over de besteding van de sponsorgelden het voornaamste punt. Als u hieraan mee wilt werken, meldt u dan svp bij Greet of Ton.

Nieuw project van Fr. Mathew Puthyadam
Fr. Mathew heeft ons bericht over een arm dorp Balangi Bandha, waar hij begonnen is met ontwikkeling te brengen. De mensen hebben vrijwel geen opleiding en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Er is een school, maar die functioneert niet. Met moeite heeft Fr. Mathew 2 dames gevonden, die onderwijs gaan geven. Onderwijsmiddelen en schooluniformen zijn elk jaar nodig.
Denis Willems, inmiddels 14 jaar en zoon van één van onze sponsors heeft met Oud en Nieuw oliebollen gebakken en verkocht; opbrengst € 150,00. Hiermee zijn de eerste schoolbenodigdheden aangeschaft voor het nieuwe schooljaar. Bas en Margriet Roubos die elk jaar naar India gaan, hebben ook Fr. Mathew weer bezocht en geld geschonken voor uniformen voor een aantal kinderen.
We beraden ons op wat de Stichting kan en gaat doen.

Sponsoring
Per 31 december 2012 werden er op 7 locaties 94 kinderen gesponsord en waren er nog 8 klas-sponsorschappen.

Jaaroverzicht
De jaarstukken over 2012 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is door twee adoptieouders gecontroleerd. Deze hebben de financiële administratie in orde bevonden. We willen U graag hiervan op de hoogte stellen door middel van het financieel verslag.

Ontvangsten Uitgaven
sponsorgeld € 10.165  sponsorgeld € 9.918
bestemde giften 8.275  bestemde giften 7.097
schenking van een dierbare sponsor 5.000  uit schenking, bouw verdieping  
    op kostschool in Salboni 25.000
rente 1.587  kosten van:  
markten 42  porto, bank, drukwerk, kopieerwerk,  
    K.v.K., enz. 500
       
Aan India uit vermogen van 2011 23.446     
       
Totaal € 48.515  Totaal € 48.515Toelichting op de post bestemde giften:
Bij de bestemde giften gaat het om een aantal (kleine) projecten zoals:
kindercrèche in Jocolandi (meerjarig project)
zelfhulpprojecten in Phulbani en Bhubaneswar (meerjarig project)
verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
salaris dokter Raikia (meerjarig project)
voor meisjes cursus huishoudkunde in Sikermaha (meerjarig)
naaimachines voor 3 meisjes in Balichak
extra giften kinderen

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.
Denkt u aan de betalingen voor 2013 ?Heel hartelijke dank aan allen voor dit mooie resultaat, ondanks de sombere berichten die we elke dag horen. Nogmaals hartelijk dank.


Bestuur Stichting Kinderhulp India


Stichting Kinderhulp India is door de belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.