STICHTING "KINDERHULP INDIA"

 

 

 

 

Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden
            van de Stichting Kinderhulp India

                                                                                                                                     juli 2015
Geachte dames en heren, 

Projecten

Onderwijsproject Fr Mathew in Balangi Bandha
De bouw van een onderkomen, compleet met sanitair, voor een aantal studenten van verder weg, die een vak- of vervolgopleiding doen, is klaar.

St Paul Church Hostel at Kamarchowki
De bouw van een 2e verdieping is klaar. Hier enkele foto’s.

 
 

Solar Lighting System in Salboni
Ook dit project is klaar en werkt goed. Met hartelijke dank aan de sponsors.

Naai centrum in Balichawk
Dit opleidingscentrum bij de zusters is opgestart. De aanschaf van naaimachines en verdere benodigdheden is gesponsord door MOV Reek. Ook sponsoren we het salaris van een lerares.
Hieronder twee foto’s met op de 2e de Overste Zuster Marceline.
Het naaicentrum is ingezegend door Aartsbisschop Tomas D’Souza van Calcutta.
 
       

Babuigeria Tribal Girl’s Hostal, 2e verdieping
We hebben het verzoek gehonoreerd voor de financiering van een 2e verdieping. De 1ste verdieping gaat dan gebruikt worden voor studie en activiteiten. De 2e als slaapzaal. Dit is een zelfde project als Kamarchowki.
Dankzij een grote gift kunnen wij het grootste gedeelte van die verbouwing bekostigen.

Sponsoring
Per 31 december 2014 werden er op 7 locaties 90 kinderen gesponsord en waren er 7 klas-sponsorschappen.

Jaaroverzicht
De jaarstukken over 2014 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is door 2 sponsors gecontroleerd en in orde bevonden. We willen u graag hiervan op de hoogte stellen door middel van het financieel verslag.

Financieel overzicht 2014

Ontvangsten Uitgaven
Sponsorgeld adoptiekinderen 7.914  Sponsorgeld adoptiekinderen € 7.417
Bestemde giften 14.817  Bestemde giften 11.598
Schenking voor nieuwe projecten 19.000  Uit schenking verdieping kostschool     19.000
       
Rente banken 1.013  kosten van:  
Opbrengst diversen 25  porto, bank, drukwerk, kopieerwerk,  
    K.v.K., enz. 451
       
    Resultaat 4.303
       
Totaal € 42.769  Totaal € 42.769

Toelichting op de post bestemde giften:
Bij de bestemde giften gaat het om een aantal (kleine) projecten zoals:
kindercrèche in Jocolandi (meerjarig project)
onderwijs en zelfhulpproject in Nayagarh en Bhubaneswar (meerjarig project)
aanbouw verblijf voor enkele studenten in Nayagarh
verzorging kinderen weeshuis Raikia (meerjarig project)
salaris dokter Raikia (meerjarig project)
zonnepanelen in Salboni
naaimachines, inventaris en salaris lerares voor meisjes in Balichawk
aankoop 3 geiten in Balichawk
extra giften kinderen

Jubileum
Op 1 mei bestond de Stichting Kinderhulp India 20 jaar. Zij is indertijd opgericht door Greet Peeters, en, zoals iedereen weet, werkt Greet nog steeds met veel enthousiasme voor de Stichting.
Een bijzonder woord van hulde is hier op zijn plaats.

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.
Denkt u aan de betalingen voor 2015 (met IBAN-nummer)?

 ANBI

Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen. Vanaf volgend jaar moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836. Zie ook onze website.

                                                                                                                                                          Bestuur Stichting Kinderhulp India