STICHTING "KINDERHULP INDIA"
Aan     sponsorouders, donateurs, begunstigers en belangstellenden van de Stichting Kinderhulp India

juli 2019

Geachte dames en heren,

Bestuur

Het Bestuur is op het ogenblik als volgt samengesteld:
Ton Touw Secretaris / Waarnemend Voorzitter
Margret van Breemaat Penningmeester
Greet Peeters Sponsorschappen / 2e Penningmeester
Antoon van Duren Algemeen
Verder wordt Greet geassisteerd door Andrea van Esch.
We zoeken nog steeds naar een 5e bestuurslid om mee te denken en te overleggen, zoals over de
bestedingen van sponsorgelden. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar.

In memoriam Antoon van Kemenade
Begin april bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Antoon van Kemenade. Antoon is vanaf het begin heel erg betrokken geweest bij de Stichting en heeft veel hand- en spandiensten verricht. We zijn hem hier nog steeds dankbaar voor,

Sponsoring
Per december 2018 worden er op 7 locaties 66 kinderen gesponsord en zijn er 10 klassponsor- schappen. We zoeken nog steeds nieuwe sponsors. Dit kan gericht naar een kind of anoniem.

Fr. Mathew
Fr Mathew heeft laten weten dat hij gaat verhuizen van Nayagarh naar Khandhamal.
Hij werd vooral gesponsord voor zijn projectenwerk, wat inhield leerlingen begeleiden en bijles laten geven, in aanvulling op het vaak gebrekkig staatsonderwijs. Zij konden dan met een diploma op zak een baan krijgen of verder studeren.

de studenten in Nayagarh die dit jaar bijgeschoold zijn en daardoor voor hun examens geslaagd

 

Hierboven de studenten in Nayagarh die dit jaar bijgeschoold zijn en daardoor voor hun examens geslaagd.
In Khondamal wil hij weer een soortgelijk project starten.

Jaaroverzicht

De jaarstukken over 2018 zijn weer opgemaakt en de boekhouding is gecontroleerd en in orde bevonden.
Hieronder een kort financieel verslag.

Een uitgebreid verslag vindt u op de website onder ANBI Informatie en dan Financieel Rapport van 2018.

Financieel overzicht 2018

Ontvangsten Uitgaven
Sponsorgeld adoptiekinderen € 5.622 Sponsorgeld adoptiekinderen € 5.808
Bestemde giften meerjarige projecten 4.515 Bestemde giften meerjarige projecten 7.065
Schenkingen voor nieuwe/eenmalige projecten -    
    Bijdrage sponsorgeld 6 kinderen  700
Rente banken 123 Bankkosten:  308
Opbrengst diversen - Administratiekosten (porto, drukwerk)  336
       
       
     Resultaat -53.226
       
Totaal € 10.261  Totaal € 10.261


Toelichting meerjarige projecten:
kindercrèche in Jocolandi
Onderwijs en zelfhulpproject in Nayagarh en Bhubaneswar
Salaris dokter Raikia
Verzorging kinderen weeshuis Raikia

Eenmalig project 2018/2019:
Project school Thakurnagar (Ground + First Floor)

Vriendenloterij

vriendenloterijHet is ook mogelijk om voor de Stichting mee te spelen met de Vriendenloterij. U kunt dat zodanig doen dat de helft van de premie van uw lot ten goede komt aan onze Stichting (dit is het deel dat anders naar “algemene” goede doelen gaat). Klik op de website op het logo van de Vriendenloterij. Selecteer een goed doel. (Er komt eerst een lijst, maar maak een eigen keuze door het invullen van Kinderhulp India.) En u doet mee. Opzeggen kan wanneer u wilt.

Zoals u weet werken we niet met acceptgiro’s.

Denkt u aan de betalingen voor 2018 (met IBAN-nummer)?

 

Gegevensbescherming
Gegevens van sponsors zijn nodig om post en Nieuwsbrieven te kunnen sturen. Deze gegevens zijn alleen bekend bij het bestuur en worden niet met anderen gedeeld.
U kunt opvragen wat er geregistreerd is.

ANBI

Onze Stichting voldoet aan de eisen van ANBI. D.w.z. dat giften in principe aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Hierbij moet dan het fiscaal nummer van de Stichting ingevuld worden. Dit is 8037.07.836.

 Bestuur Stichting Kinderhulp India