STICHTING "KINDERHULP INDIA"

HULPPROJECT BALANGI

Balangi is een industriestad gelegen in het Nayagarh District van Odhisa, (voorheen Orissa) India. Er is een Engelstalige school, maar die is alleen bestemt voor de mensen die schoolgeld kunnen betalen. Er is geen goed onderwijs voor de tribals (oerbevolking) en de dalits, de onaanraakbare van de samenleving in de afgelegen dorpen.

Ruim 80% in het district is analfabeet. Deelname aan het onderwijs is gering door armoede, lange afstanden, de mogelijkheden van onderwijs en het ontbreken van goede verbindingen.

Vooral de jeugd heeft weinig mogelijkheden.
Slechts enkele families hebben een klein stukje grond om iets te kunnen verbouwen. De meeste families werken bij anderen op het veld of in de steengroeve en moeten vaak leven van wat in de natuur te vinden is.
Voor de oudere jeugd die geen onderwijs gevolgd heeft, of de school om een of andere reden niet heeft kunnen afmaken willen ze een praktijkproject opzetten. 
Dit houdt in dat jongens een opleiding krijgen als b.v. tweewieler monteur. Na een vier maanden durende cursus kunnen ze dan fietsen en scooters onderhouden. Sommige jongens slagen er zelfs in een eigen werkplaatsje te beginnen.
Om na hun opleiding zelfstandig te kunnen gaan werken hebben ze wel gereedschap nodig en dat is vaak een groot probleem.
Ook wil men starten met een vervolgopleiding, zoals een cursus wetenschappen, computeropleiding en kleermaker behoort tot de mogelijkheden.
Voordat met deze projecten begonnen kan worden moet eerst een verblijf (hostel) voor de leerlingen gezocht worden. Deze komen namelijk uit de verre omgeving en moeten daarom gedurende de cursus intern zijn. Daarvoor wil men een stukje aan het bestaande huis aanbouwen.

 


 

In India worden de meisjes erg achtergesteld bij de jongens. Om de vooruitgang in die samenleving te bevorderen, zal men toch in het gezin moeten beginnen. Daarom is de vorming van de toekomstige moeders zo belangrijk. Om met dit project te kunnen beginnen moet eerst een goede, betaalbare, voor meisjes veilige woonruimte gevonden worden. Men is er nu in geslaagd een naaiatelier voor meisjes op te zetten. Ze kunnen hier een tien maandelijkse cursus volgen en daarvoor ook een diploma behalen. Daarnaast krijgen ze ook onderwijs in lezen en schrijven, dit omdat de meeste meisjes nooit een kans gehad hebben onderwijs te volgen.